Το γκρουπ "Κώδικας των μικρών" στον Smartfm 100.7

Συνέντευξη της Κας Λέτας Φουντούκη και του Κου Ανδρέα Ντζελβέ απο το γκρουπ "Κώδικας των μικρών"