Νίκος Τσίπης

22 Φεβρουαρίου 2018

Ο Κος Νίκος Τσίπης υπεύθυνος του συμβουλευτικού τομέα του ΟΚΑΝΑ στον Smartfm 100.7